Assessment

Gedragsanalyse

Drijfveren-analyse

Functieprofiel opstellen

Team ontwikkeling

Diensten

Gedragsanalyse

Kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke trekjes. Iedereen heeft ze! Bij persoonlijke ontwikkeling én bij teamontwikkeling is het van belang u hiervan bewust te zijn. IXIUT Assessment meent dat elke ontwikkeling begint bij de mens. Mensen bepalen de ontwikkelkracht van een organisatie. Het gaat erom talent te herkennen, aan te boren en door te ontwikkelen.

 

Juiste selectie- of ontwikkelbeslissing

De gedragsanalyse van IXIUT geeft een onderbouwing voor het nemen van de juiste selectie- of ontwikkelbeslissing. U krijgt meer inzicht in de kwaliteiten van uzelf en uw medewerkers, en ook uw klanten kunt u beter leren begrijpen. Wij werken met de DISC gedragsanalyse. DISC helpt talent optimaal te benutten, prettig samen te werken en organisatiedoelstellingen te realiseren.

 

Organisatieontwikkeling

Voorbeelden voor de inzet van DISC:

 • communicatie met klanten en collega’s.
 • samenwerking binnen teams
 • marktbenadering
 • coaching en loopbaanbegeleiding
 • conflictbeheersing
 • werving en selectie

 

DISC: gedragsanalyse en gedragsstijlen

DISC staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Ieder mens verschilt en vertoont ander gedrag. De Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston kwam tot inzicht dat mensen zich langs twee assen gedragen. Het DISC-model geeft op eenvoudige wijze inzicht in verschillende gedragsstijlen. Je hebt mensen die enorm taakgericht zijn en mensen die enorm relatiegericht zijn. Daarnaast heb je erg introverte en erg extroverte mensen. Daartussen liggen allerlei variaties.

 

Hoe werkt DISC?

De score op elk van de vier DISC-factoren (Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme) geeft een totaalbeeld van iemands persoonlijke gedragsstijlen. Als u eenmaal weet waar iemands kwaliteiten liggen, zijn die beter te benutten. Dat is prettig voor de medewerker zelf én voor de organisatie. In een team weet u wie het beste voor welke taak is in te zetten. Zo is het misschien niet handig om een ultragroen persoon in te zetten om een nieuw product over de bühne te brengen. Aan de andere kant voelt deze persoon zich juist prima thuis bij een beheerklus.

Elke ontwikkeling begint bij de mens

Introvert versus extravert 

De introverte mens haalt energie uit afzondering. Hij heeft de voorkeur aan één-op-één contact, en heeft vaak een lager tempo in denken en handelen. De extraverte mens haalt energie uit contacten met anderen. De extraverte mens wil vrijheid van handelen. Direct inspelen op de situatie en ter plekke een creatieve oplossing bedenken. Hij heeft een hoog tempo in handelen en denken.

 

Rationeel versus relationeel 

Relationele mensen zijn voelers, ze beslissen met hun hart. Ze zijn meer gericht op de relatie dan op de taak. De rationele denkers beslissen met hun hoofd. Ze zijn meer gericht op de opgave of taak, dan op de relatie.

Door de x- en de y-as te combineren komen we tot vier kwadranten van gedrag, zichtbaar in bovenstaande afbeelding. 

We meten de DISC-gedragsstijlen aan de hand van vier factoren:

D. De manier waarop iemand omgaat met uitdagingen en problemen.
 I.  De wijze waarop iemand anderen beïnvloedt en overtuigt.
S. De manier waarop iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen.
C. De wijze waarop iemand omgaat met regels of procedures.

 

IXIUT Assessment laat in de gedragsanalyse verschillende onderwerpen aan bod komen:

 • persoonlijke score op elke DISC-factor: de DISC-gedragsstijl
 • natuurlijk gedrag en gedrag onder druk
 • kwaliteiten en ontwikkelpunten
 • effectief communiceren met anderen
 • persoonlijke ontwikkelpunten
 • gedrag in de werkomgeving

 

DISC-kleurentest

Doordat iedere kwadrant samen met de DISC-factor een kleur vormt, noemen we dit model ook wel de DISC-kleurentest. Deze kleurentest werkt soms echt verrassend, dat kunnen wij u beloven. Ieder mens is anders en vertoont ander gedrag. Met de DISC-kleurentest krijgen mensen inzicht in hun eigen gedrag. De test zegt ook iets over de manier waarop we op onze omgeving reageren. Dat is nuttig en ook hartstikke leuk. Sterke kanten kun je uitbouwen en aandachtspunten verbeteren. Vaak is de combinatie van mensen met verschillende ‘kleuren’ ijzersterk in een team. DISC zal de teamspirit een boost geven!

 

Interesse in de DISC-kleurentest en gedragsanalyse? Neem contact met ons op!

Meer weten over de mogelijkheden?